Velkommen til Senter for Mannens Helse

Kurs for menn med prostatakreft

Neste kurs er 15.-20.juni – meld deg – begrensede plasser!

Menn rundt bål med utsikt over UvdalTa et steg til siden og bruk en uke på deg selv i naturnære omgivelser.

Få kontakt med dine egne krefter, råskap, aggresjon, følsomhet og mentale muligheter.

 


Gjennom fysiske aktiviteter ute og samlinger inne arbeider vi
med å skape forståelse for diagnosen og behandlingen
* med forståelsen av å være mann med en diagnose som går til kjernen i det mest maskuline

Vi gir informasjon og opplæring om tilstanden og kan bidra til refleksjon slik at du blir mer rolig og fortrolig med situasjonen.

Vi arbeider etter psykologiske metoder som egner seg til helsefremmende arbeid ved å se på underbevisste mønstre og handlinger styrt av dette.
(Ref. Professor i Psykologi Dr Franz Ruppert)

Her blir det i fellesskap med andre pasienter anledning til å få bearbeidet ettervirkninger av både diagnosen og behandlingen.

Invitasjon Alvorlig beskjed Prostatakreft  <Last ned brosjyre

Brosjyre Kurs i Uvdal

Brosjyre Kurs i Uvdal

Copyright på denne sides bilder:
Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Uvdal - tettere på naturen.
Brosjyrefoto: Arnt N Mehus